การตัดสินใจซื้อ
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

การตัดสินใจซื้อ

เป้าประสงค์อย่างหนึ่งของทุกสินค้าและบริการ ก็คือการทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ ดังนั้นเว็บ slideshop.com จึงได้เปิดเผย 5 ขั้นตอนพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกๆ ครั้งที่ตัดสินใจจะเลือกซื้อสินค้าว่า ผู้บริโภคมีสเต็ปกระบวนการคิดอย่างไรก่อนตัดสินใจซื้อและหลังซื้อ ซึ่ง Marketers สามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้จากกระบวนการคิดเหล่านี้

ผู้ประโภคตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ อย่างไร มี 5 หลักง่ายๆ ดังนี้

  1. ความจำเป็น
  2. ค้นหาข้อมูลในสินค้า/บริการนั้นๆ
  3. ประเมิณตัวเลือกอื่นๆ ที่หลากหลาย
  4. ตัดสินใจซื้อ
  5. พฤติกรรมหลังการซื้อ