การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำเป็นหรือไม่ถ้าหากในแต่ละวันเราได้รับสารอาหารครบ 5

หมู่ครบถ้วนเพียงพอก็ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากการรับประทานสารสกัดเข้มข้นอาจทำให้เราได้รับอันตรายจากการบริโภคสารนั้นในปริมาณมากเกินไปได้

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์จริงหรือการพิจารณาคำถามนี้ควรยึดหลักที่ว่า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิใช่ยารักษาโรค คุณค่าผลิตภัณฑ์อาจไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้บริโภคต้องดูงานวิจัยและผลการศึกษาทดลองที่เชื่อถือได้ หากไม่สามารถตัดสินใจตรงนี้ได้สามารถสอบถามมายังสายด่วน อย. 1556 หรือสอบถามแพทย์ และเภสัชกรได้ บางครั้งการขายตรงทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ ทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัยไหมแม้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่จะได้มา

จากธรรมชาติ แต่อาจทำให้เกิดการแพ้ หรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานได้ ซึ่งกรณีที่มี

ผลข้างเคียงจะต้องมีคำเตือนระบุไว้ที่ฉลาก เช่น กรณีคำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำมันปลา คือ ห้ามใช้ในผู้แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปลา และควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน นอกจากนี้ก็อาจเกิดเกิดจากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เช่น การปนเปื้อนของโลหะหนัก

  1. ราคาเหมาะสมหรือไม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกมักจะมีราคาแพง ดังนั้นผู้บริโภคจึง

ต้องประเมินความจำเป็นในการบริโภคโดยดูความเหมาะสมประโยชน์ที่ได้รับกับเงินที่ต้องเสียไปเพราะตามปกติ เราสามารถได้รับสารอาหารจากอาหารหลังที่รับประทานประจำวัน โดย

รับประทานอาหารให้หลากหลายครบทุกหมู่อย่างเช่นการรับประทานผักสด ผลไม้สด ก็จะได้

คุณค่าที่มาพร้อมกับความอร่อยในราคาที่ถูกกว่า

เมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่านต้องพิจารณาว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารชนิดใด โดยมีหลักการเลือก ดังนี้

ท่านรู้สึกว่าขาด และ/หรือต้องการสารอาหารตัวใดเพิ่มเติม เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท

น้ำมันปลาสำหรับผู้ที่ต้องการกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมก้า 3 หรือต้องการเพิ่มใยอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มกากในระบบขับถ่าย แต่ไม่ทานผักหรือผลไม้ท่านก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทใยอาหารเสริมได้

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย

ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. เพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากถูกต้องมีเลขสารบบอาหาร อ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากฉลากที่ได้รับอนุญาตไม่ควรเชื่อข้อมูลจากการโฆษณาของผู้จำหน่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในฉลาก

ข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่านต้องศึกษาว่าโรคประจำตัวที่ท่านเป็นอยู่เป็นข้อห้าม

ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือต้องระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษหรือไม่ ผลข้างเคียงที่ระบุไว้ที่ฉลาก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นๆ ท่านรับได้หรือไม่ การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องบริโภคในปริมาณที่กำหนดไว้บนฉลาก อย่าบริโภคให้มากไปกว่านั้น และจะต้องไม่ละเลยการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วย ซึ่งถ้าหากมีโรคประจำตัวอื่นจะต้องไม่ลืมที่จะแจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใดอยู่ เพื่อให้ได้รับการดูแล หรือรักษาโรคอย่างเหมาะสม และได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น