การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู
หลักในการเลือกซื้ออาหาร

การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู

การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู

 • การเลือกซื้อปลา ควรจะเลือกปลาที่ตาใส เกล็ดและหนังไม่ขุ่น เนื้อแน่น เมื่อกดดูไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือ เนื้อไม่แข็งทื่อ ไม่มีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นตามลักษณะของปลาแต่ละชนิด เหงือกมีสีสด
 • การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู
  การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู

 • การเลือกซื้อกุ้ง ควรซื้อกุ้งที่มีหัวติดแน่งกับตัวไม่หลุดง่ายเนื้อแข็ง ตาใส เปลือกใส ตัวโต
 • การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู
  การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู

 • การเลือกซื้อปู การเลือกซื้อปู โดยเฉพาะปูที่ยังไม่ตาย โดยเฉพาะปูทะเลดูน้ำหนักตัว และความแน่น โดยการกดดูตรงส่วนอก ถ้าเนื้อแน่นกดไม่บุ๋ม แสดงว่าเป็นปูใหม่
 • การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู
  การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู

 • การเลือกซื้อหอย ควรเลือกซื้อหอยที่หุบปากแน่น เมื่อวางไว้จะดำ และหุบอย่างรวดเร็วเมื่อเอามือไปแตะไม่มีกลิ่นเหม็น สำหรับหอยที่แกะเปลือกแล้ว ต้องมีสีสด น้ำที่แช่ไม่มีเมือกและกลิ่นเหม็น
 • การเลือกซื้ออาหารสด ปลา/กุ้ง/หอย/ปู