การเลือกซื้ออาหารแห้ง
หลักในการเลือกซื้ออาหาร

การเลือกซื้ออาหารแห้ง

netcutter-เลือกอาหาร

การเลือกซื้ออาหารแห้ง อาหารแห้งเป็นอีกอย่างที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้หลายวันยิ่งขึ้น จำเป็นแก่การเดินทางหรือสำหรับคนที่อยู่หอ ไม่มีเวลาไปตลาดอยู่บ่อยๆ

1.ข้าวสาร ควรซื้อข้าวที่ไม่มีมอดและไม่เหม็นอับ

2.แป้งต่างๆได้แก่ แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ควรเลือกซื้อชนิดที่เนื้อแป้งละเอียดไม่มีมอดไม่มีกลิ้นเหม็นอับ

3.น้ำมันพืช ควรเลือกซื้อแบบภาชนะที่ไม่แตก น้ำมันใสไม่ขุ่น

4.ถั่วเมล็ดแห้ง ขนาดเม็ดสม่ำเสมอไม่่มีกลิ่นเหม็นอับ ไม่ชื้อและไม่เป็นรา

5.อาหารกระป๋องควรเลือกที่มีเครื่องหมายมาตรซาน ลักษณะกระป๋องไม่มีรอยบุบรั่ว แฉะและไม่เปื้อนไม่มีสนิม กระป๋องใหม่

6.นมสด ควรดูวัน เดือน ปี ที่ผลิคและหมดอายุ นมบรรจุขวดหรือถุงควรเก็บไว้ในตู้เย็น ส่วนนมกล่องเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็น

เทคนิคการเลือกอาหารแห้ง

1.ไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณมาก เพราะหากใช้ไม่หมดอาจเกิดเชื้อราได้

2.เลือกซื้ออาหารแห้งที่มีสีใกล้เคียงกับธรรมชาติของอาหารจริงๆ

3.ไม่ซื้ออาหารแห้งที่มีกลิ่นหืน โดยควรเลือกอาหารแห้งที่มีลักษณะสีสดหใม่ ไม่แตกหัก

4.ตรวจดูฉลากโภชนาการและวัันหมดอายุ

การเก็บรักษาอาหารแห้ง

1.เก็บไว้ในที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเท

2.ควรเก็บไว้ใรตู้เย็นเสมอ อาหารแห้งที่สามารถแช่เย็นได้

วิธีรับประทานอาหารแห้งอย่างปลอดภัย

1.ล้างน้ำสะอาดหลายๆครั้ง โดยแช่น้ำนานๆหรือลวกน้ำร้อนทิ้งไว้ก่อนนำมาปรุงอาหารเพื่อลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารแห้ง

2.ไม่นำที่แช่อาหารปห้ง อย่างเช่น น้ำแช่เห็ดหอม มาปรุงอาหาร

3.ไม่ควรรับประทานอาหารแห้งซ้ำๆกัน เพื่อร่างการมีเวลาในการกำจัดสารปนเปื้อนตกค้างจากอาหารแห้งนั้นออกจากร่างการบ้าง

4.ถ้าสังเกตเห็นว่าอาหารแห้งมีกลิ่น สี เปลี่ยนเเปลงถึงแม้มองไม่เห็นว่าเชื้อราก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยไม่ควรนำมาปรุงอาหาร ควรที่จะทิ้ง