”น้ำผึ้ง” แท้ – ไม่แท้ ดูอย่างไร?..ไม่ให้โดนหลอก
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ, หลักในการเลือกซื้ออาหาร, เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

”น้ำผึ้ง” แท้ – ไม่แท้ ดูอย่างไร?..ไม่ให้โดนหลอก

ได้น้ำผึ้ง มาหลายขวด ทั้งน้ำผึ้งป่าและน้ำผึ้งเลี้ยง แต่ละขวดมีสีสันต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ชักไม่มั่นใจว่าที่ได้มาเป็นน้ำผึ้งแท้หรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร ไปหาคำตอบกัน

น้ำผึ้ง แท้ไม่แท้ ดูอย่างไร?..ไม่ให้โดนหลอก
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกว่า หากดูเพียงลักษณะภายนอกจะแยกได้ยากว่าอันไหนคือ น้ำผึ้ง แท้ อันไหนคือน้ำผึ้งปลอม เพราะทั้งสี กลิ่นและรสของน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ต่างชนิดกันก็มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน บ้างตกผลึก เช่น น้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวัน ต่างจากน้ำผึ้งที่ตกตะกอนเพราะมีการผสมน้ำตาลทราย ซึ่งผลึกจะมีสีน้ำตาลเข้มต่างจากส่วนที่เป็นของเหลวอย่างเห็นได้ชัด

น้ำผึ้ง แท้ไม่แท้ ดูอย่างไร?..ไม่ให้โดนหลอก
นอกจากนี้สีของน้ำผึ้งที่เปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะยิ่งเก็บไว้นานสีของน้ำผึ้งก็ยิ่งเข้มขึ้นถ้าจะให้แน่ใจว่าแท้แน่หรือไม่ต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปทำได้ยาก“สิ่งที่ทุกคนทำได้ในการสังเกตน้ำผึ้งแท้หรือน้ำผึ้งที่ดีก็คือ น้ำผึ้งนั้นต้องสะอาด มีกลิ่นหอมของเกสรดอกไม้ตามที่ระบุไว้ข้างขวด มีความหนืด สีอ่อนใสตามธรรมชาติกลมกลืนกันทั้งหมด ไม่แยกชั้น ไม่อยากถูกหลอกขายน้ำผึ้งให้เสียเงินและเจ็บใจเล่นควรซื้อน้ำผึ้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีรายละเอียดเครื่องหมายการค้า น้ำหนักสุทธิวันที่ผลิต วันหมดอายุ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต โดยเฉพาะเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้