สรรพากร สั่ง จนท.ล่อซื้อสินค้าออนไลน์และสถานบริการ หวังรีดภาษีเพิ่ม
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

สรรพากร สั่ง จนท.ล่อซื้อสินค้าออนไลน์และสถานบริการ หวังรีดภาษีเพิ่ม

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงการจัดเก็บรายได้ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 หรือเดือนตุลาคม 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2560 จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายกว่า 6,000 ล้านบาทว่า

จึงสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและล่อซื้อสินค้าออนไลน์-สถานบริการกลางคืนทั้งร้านอาหาร ผับบาร์ อาบอบนวด รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีวิเคราะห์รายการแสดงเสียภาษี และประมวลรัษฎากรปรับปรุงใหม่คาดว่าช่วยให้สิ้นปีงบประมาณ สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย 1.867 ล้านล้านบาท

พร้อมย้ำว่ามาตรการนี้ไม่ใช่การรีดเลือดจากปูgalaxyslot.co แต่เป็นการจัดเก็บจากกลุ่มธุรกิจที่ต้องเข้าเกณฑ์เสียภาษี แต่อาจมีการหลบเลี่ยงภาษี หรือใช้ใบกำกับภาษีปลอม โดยให้เข้าระบบเสียภาษีในอัตราบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เพื่อความเป็นเสมอภาคและลดการรั่วไหล

ทั้งนี้ กรมสรรพากรยกร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ต้องจดทะเบียนธุรกิจเพื่อเสียภาษีอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกัน ให้อำนาจกรมสรรพากรสามารถขอข้อมูล หรือบล็อคธุรกิจที่ไม่เข้าระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคกับผู้ประกอบการที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง คาดว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้

ด้านสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ไทย ประเมินว่าการซื้อขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ปีนี้ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากยอดขายปีที่ผ่านมาที่ 200,000 ล้านบาท