หลักในการเลือกซื้ออาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
หลักในการเลือกซื้ออาหาร

หลักในการเลือกซื้ออาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

อาหาร เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดอาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่ดีก็มีประโยชน์แก่ร่างกาย แต่ในทางกลับกัน หากไม่รู้จักเลือกให้ดีก็จะเกิดโทษได้ ดังนั้น ในฐานะที่มนุษย์เราต้องเป็นผู้บริโภคอยู่ตลอด จึงควรมีหลักในการเลือกซื้ออาหารทุกประเภท เพื่อความปลอดภัยและได้รับคุณค่าทางอาหารได้อย่างครบถ้วน goodhealthword.comวันนี้เราจึงนำหลักเบื้องต้นในการเลือกซื้ออาหารประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญมาฝาก

อาหารประเภทเนื้อสัตว์

•วัว เลือกที่มีสีแดง ไม่มีสีเขียวคล้ำ หากมีมันติดให้เลือกซื้อที่มีมันสีเหลือง

•หมู เลือกที่มีหนังเกลี้ยง ขาว เนื้อมีสีชมพู มันสีขาว ไม่มีสีเขียวคล้ำ

•เป็ด เนื้อหนา ไม่มีกลิ่น สีไม่ซีด ไม่มีสีเขียวคล้ำ

•ไก่ ส่วนเนื้อมีสีชมพู หนังสีขาว ไม่มีเมือกหรือรอยเขียวคล้ำ
•กุ้ง หัวต้องติดแน่นกับลำตัว เนื้อแน่น เปลือกแน่นแข็ง ไม่หลวมหลุดออกจากลำตัว
•หอย ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเมือก หอยที่ยังสดและมีชีวิตหากวางทิ้งไว้จะปากอ้า
•ปูทะเล เนื้อแน่น กระดองแน่นกดไม่ลง ตาใส ตัวหนัก

•ปลา เลือกที่ตาใส ลำตัวไม่เป็นแผล เหงือกแดง
อาหารประเภทไข่
•ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่สดจะมีสีนวล เปลือกไม่เป็นมัน ยกขึ้นส่องกับแสงสว่างจะเห็นเงาของไข่แดง

อาหารประเภทผัก

ผักมีหลายชนิดและประเภท ดังนั้นหลักในการเลือกซื้อผักโดยรวมให้พิจารณาเลือกซื้อตามฤดูกาล จะได้ผักที่

ราคาถูกและสด เลือกที่อ่อน สด ไม่ช้ำ ไม่เหี่ยว

อาหารประเภทผลไม้

ผลไม้ก็มีหลายชนิดและหลายประเภทเช่นเดียวกันกับผัก หลักโดยรวมในการพิจารณาเลือกซื้อคือ ต้องดูผลไม้ที่สดใหม่ ไม่มีรอยช้ำบริเวณพื้นผิวของผลไม้ บางชนิดควรเลือกที่มีมดไต่บริเวณขั้ว กิ่งและผล เพราะแปลว่าไม่มีสารพิษตกค้าง

อาหารประเภทบรรจุภาชนะ

สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอับดับแรกของอาหารบรรจุสำเร็จก็คือ ภาชนะ ควรปิดสนิท กรณีเป็นกระป๋องต้องไม่มีสนิมและรอยบุบต่าง ๆ ต้องมีฉลากแสดงชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าอย่างละเอียด ทั้งวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (อย. หรือ มอก.) เป็นรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

อาหารประเภทปรุงสำเร็จ

คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแล้วพร้อมที่จะรับประทาน เช่น ต้ม แกง เป็นต้น หากจะเลือกซื้ออาหารสำเร็จต้องเลือกที่มีกลิ่นและรสที่ไม่ผิดแปลกจากปกติ สีไม่คล้ำหรือสีจัดจ้านจนเกิดไป สถานที่จัดเก็บและภาชนะต้องสะอาด ปิดมิดชิด ไม่มีแมลงวันตอม

หากเราเลือกซื้ออาหารตามหลักการเบื้องต้น รับรองว่าจะได้บริโภคอาหารดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและคนที่เรารักอย่างแน่นอน