เลือกอย่างไรให้ใช่ สำหรับคุณ
เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

เลือกอย่างไรให้ใช่ สำหรับคุณ

สินค้าทุกอย่างในท้องตลาดล้วนแต่มีการแข่งขันกันทั้งสิ้น จะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการ เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของลูกค้า เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าเสียก่อน จึงจะทำให้เราสามารถทำการตลาดได้อย่างตรงจุด ที่นี้เรามาดูกันว่า เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้ามีอะไรบ้าง

แนวทางในการซื้อสินค้าและบริการได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เปรียบเทียบสินค้าประเภทและชนิดเดียวกัน โดยคำนึงถึงหลักสินค้าที่ใช้แทนกันได้ ถ้าสินค้าชนิดใดแพงกว่า ก็หันไปซื้อสินค้าชนิดเดียวกันที่คุณภาพใกล้เคียงและราคาถูกกว่า

เปรียบเทียบแหล่งขายอื่นๆ ในปัจจุบันแหล่งขายมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันในด้านการค้าสูง ผู้บริโภคควรเปรียบเทียบสินค้าและบริการทั้งในด้านราคาและคุณภาพ โดยวิธีการตรวจสอบจากโฆษณาและการไปยังแหล่งขายมากกว่า 1 แห่ง
คำนึงถึงความจำเป็น คุณค่า ราคา และคุณภาพ ในการเลือกซื้อสินค้าควรคำนึงถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า อีกทั้งราคาและคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ

คำนึงถึงฤดูกาล การเลือกซื้อสินค้าตามฤดูกาลจะช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคาที่ถูก เนื่องจากปริมาณสินค้าในท้องตลาดมีมาก ผู้ขายต่างแข่งขันกันเสนอขายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับผู้บริโภค ช่วยให้ผู้บริโภคมีแนวทางการเลือกซื้อเพิ่มขึ้น

พิจารณาราคาต่อหน่วยของสินค้า ราคาต่อหน่วยของสินค้า หมายถึง ราคาของสินค้าขนาดหนึ่งหน่วยมาตรฐาน ใช้สำหรับเปรียบเทียบสินค้ายี่ห้อและขนาดต่างๆ กับการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่คล้ายคลึงกัน แต่มีขนาดหรือปริมาณไม่เท่ากัน
การบริการหลังการขาย ในการเลือกซื้อสินค้าบางประเภทปัจจัยที่ควรคำนึงถึงนอกจากราคาแล้ว ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหา อีกทั้งมีบริการหลังการขายที่ดี

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อเบื้องต้นนะคะ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความต้องการของแต่ละท่าน แต่ละองค์กร เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วย สิ่งนึงที่ขาดไม่ได้คือความคุ้มค่า เมื่อใดที่เราซื้อสินค้าหรือบริการ หากเราใช้สินค้านั้นอย่างคุ้มค่าแล้ว เราจะไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะราคาแพงหรือถูกก็ตามค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ภายในเล่ม Mi E-Newsletter ของเรายังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกมาฝากให้กับทุกๆ ท่าน สามารถติดตามอ่านได้ภายในเล่ม