วิธีเลือกซื้อผักสด

วิธีเลือกซื้อผักสด

การรับประทานผักสดมีประโยชน์ต่อร่างกาย วันนี้มีวิธีเลือกซื้อผักสดไว้รับประทานมาบอกกัน ผักสดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือเป็นอาหารที่ให้วิตามิน และเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการรักษาสมดุลของร่างกาย ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเจริ…อ่านต่อ

การเลือกซื้อ “อาหารกระป๋อง”

การเลือกซื้อ “อาหารกระป๋อง”

  การเลือกซื้อ “อาหารกระป๋อง” ปัจจุบันอาหารกระป๋องเป็นที่แพร่หลายในท้องตลาด และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ซึ่งมีหลายคนและหลายครอบครัวให้ความนิยมในการบริโภค แต่คุณทราบหรือไม่ว่าอาหารที่คุณบริโภคอยู่นั้นมีความปลอดภัยแค่ไหน ฉะนั้นการเลือกซื้ออาหารกระป๋อ…อ่านต่อ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้บริโภคที่ฉลาด ควรมีหลักการและแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยตนเอง โดยต้องรู้จักเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความปลอดภัย ให้ความเป็นธรรใและได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดังหลักปฏิบัติก่อนการซื้อสินค้าหรือบริการดังนี้ 1.ต้องตรวจดูฉลาดของสินค้า เพ…อ่านต่อ

หลักในการเลือกซื้ออาหาร

หลักในการเลือกซื้ออาหาร

อาหาร หมายถึงอาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารปรุงสำเร็จ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง นมและผลิตภัณฑ์นม สารปรุงแต่งอาหาร ซึ่งมีหลักการในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยคำนึงถึง หลัก 3 ป. คือ ปลอดภัย ประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย คือ ต้องเลือกซื้ออาหา…อ่านต่อ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำเป็นหรือไม่? ถ้าหากในแต่ละวันเราได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ครบถ้วนเพียงพอก็ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากการรับประทานสารสกัดเข้มข้นอาจทำให้เราได้รับอันตรายจากการบริโภคสารนั้นในปริมาณมากเกินไปได้ ผลิตภัณฑ์เสริม…อ่านต่อ

การตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจซื้อ

เป้าประสงค์อย่างหนึ่งของทุกสินค้าและบริการ ก็คือการทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ ดังนั้นเว็บ slideshop.com จึงได้เปิดเผย 5 ขั้นตอนพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกๆ ครั้งที่ตัดสินใจจะเลือกซื้อสินค้าว่า ผู้บริโภคมีสเต็ปกระบวนการคิดอย่างไรก่…อ่านต่อ

เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

สินค้าทุกอย่างในท้องตลาดล้วนแต่มีการแข่งขันกันทั้งสิ้น จะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการ เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของลูกค้า เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าเสียก่อน จึงจะทำให…อ่านต่อ

ฉลาดซื้อ  ฉลาดใช้

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

  สินค้าและบริการต่าง ๆ ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายอย่าง  และมีลักษณะแตกต่างตามความต้องการของคนเรา  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเรา  แบ่งได้ 2 ลักษณะ  ดังนี้ 1.  ความต้องการด้านร่างกาย  ได้แก่  อาหาร  ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู…อ่านต่อ