เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า

สินค้าทุกอย่างในท้องตลาดล้วนแต่มีการแข่งขันกันทั้งสิ้น จะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการ เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของลูกค้า เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าเสียก่อน จึงจะทำให…อ่านต่อ

ฉลาดซื้อ  ฉลาดใช้

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

  สินค้าและบริการต่าง ๆ ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายอย่าง  และมีลักษณะแตกต่างตามความต้องการของคนเรา  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเรา  แบ่งได้ 2 ลักษณะ  ดังนี้ 1.  ความต้องการด้านร่างกาย  ได้แก่  อาหาร  ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู…อ่านต่อ