Xongdur ช้างเผือกข้าวไทย ในงานไทยเฟกซ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคตลาดออร์แกนิค ผลิตสินค้ารองรับตลาดมูลค่ามหาศาล
หลักในการเลือกซื้ออาหาร

Xongdur ช้างเผือกข้าวไทย ในงานไทยเฟกซ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคตลาดออร์แกนิค ผลิตสินค้ารองรับตลาดมูลค่ามหาศาล

ตลาดสินค้าออร์แกนิคหรือตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นเทรนด์การบริโภคอาหารและใส่ใจสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั่วโลก กระแสรักษ์สุขภาพและใส่ใจเรื่องอาหารการกินและมีอายุยืนยาว ปลุกโมเดลธุรกิจสินค้าออร์แกนิคในประเทศไทยให้ได้ความนิยมและมียอดขายสินค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปี 2560 มีมูลค่าการตลาดรวมกว่า 2,700 ล้านบาท และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

จากเทรนด์การตลาดโลกในการบริโภคอาหารออร์แกนิค อาหารคลีนฟู้ด และสินค้าเกษตรอินทรีย์ชาวไทยหันมานิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษ ทำให้บริษัท ซองเดอร์ ไทยออกานิคฟูด จำกัด ผลิตภัณฑ์ธัญพืช เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ ที่ก่อร่างสร้างตัวจากบริษัทขนาดเล็กเมื่อ 15 ปีก่อน จนกลายมาเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารออร์แกนิคจากข้าวไทยที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง galaxyslot.coหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเพื่อรองรับผู้บริษัทในช่วงวัยต่างๆ โดยล่าสุดพัฒนาสินค้าอาหารเสริมจากข้าวออร์แกนิค เช่น โจ๊กข้าวกล้อง และโจ๊กข้าวกล้องงอก สำหรับเด็กวัย 6 เดือนถึง 12 เดือน พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก Thaifex World of Food ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ภญ. ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด กล่าวถึงการเติบโตก้าวสู่ปีที่ 15 ของบริษัท ฯว่า ความนิยมสินค้าออร์แกนิค และความใส่ใจของผู้บริโภคในการคัดสรรค์อาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้ซองเดอร์มองเห็นโอกาสทางการตลาดที่จะผลิตสินค้ารองรับตลาดผู้บริโภคอาหารออร์แกนิคในวัยต่างๆ จากการมีแปลงนาและกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวออร์แกนิคปลอดสารพิษจากสุพรรณบุรี ทำให้บริษัทศึกษาตลาดและผลิตสินค้าออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยสินค้า สำหรับสินค้าของ Xongdur แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป Cereal bar เพื่อสุขภาพ อาหารเช้าธัญพืชสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และอาหารเสริมสำหรับเด็กซึ่งอาหารเสริมสำหรับเด็กนี้เป็นอาหารออร์กานิคของไทยแบรนด์แรกที่ให้ความสำคัญในการนำข้าวหอมมะลิออร์แกนิค และข้าวกล้อง แบบเต็มเมล็ดมาผลิตเป็นอาหารสำหรับเด็กจึงให้คุณค่าของอาหารที่มากกว่า และยังเป็นสินค้าออร์แกนิค ที่ผ่านการรับรองคุณภาพทั้งจาก HACCP, CODEX, HALAL, IFOAM, ORGANIC EU